Proč mít pojistku na blbost? - INSIA Insurance Intelligence & Assistance

Menu

Proč mít pojistku na blbost?

Protože za blbost se platí! Podle zákoníku práce musí zaměstnanec zaplatit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobí při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Zaměstnavatel může požadovat náhradu škody až do výše 4,5 násobku průměrné hrubé mzdy. Přičemž do průměrné hrubé mzdy se započítávají i odměny. A to je dost peněz!

Zaměstnanec je dokonce povinen nahradit i škodu v případě, že ztratí věc, kterou mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.