ÚvodPro zprostředkovatelePříklady škod

Příklady škod

Příklady škod, které mohou nastat v případě, že zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli porušením svých povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, nebo že ztratí zaměstnavatelem mu svěřené věci.

Jednotlivé příklady, které na těchto stránkách budeme postupně zveřejňovat, mají sice reálný základ, ale jinak jsou jména a číselné hodnoty zcela smyšlené.

Příklad s chybným tiskem knihtisk knih

Pan Nepozorný je zaměstnancem firmy Ferda tiskne vše. Pan Nepozorný dostal od svého nadřízeného za úkol vytisknout 15 000 knih české verze Zelená je tráva, fotbal to je hra a 12 000 knih anglické verze Blue is the Colour. Jenže co se panu Nepozornému nestalo. Pan Nepozorný se spletl a zaměnil počet výtisků anglické verze knihy za počet výtisků české verze knihy. Místo 15 000 knih české verze jich vytiskl jen 12 000. To by ještě nebylo tak zlé, protože se chybějících 3 000 knih dalo ještě v krátké době dotisknout. Omylem ale vytisknul 15 000 knih v anglické verzi. 3 000 knih bylo vytištěno navíc.

Chybný počet výtisků zjistil až skladník pan Všímavý. Ten tuto skutečnost nahlásil nadřízenému, který s panem Všímavým sepsal Hlášení o vzniku škody. Nadřízený nejprve zadal dotisk chybějících knih, a pak u zákazníka zjišťoval, zda dokoupí i knihy vytištěné navíc. Zákazník, který si tisk obou verzí knih u firmy objednal, však neměl o dalších 3 000 vytištěných knih zájem a nezaplatil za ně.

Po tomto zamítavém stanovisku zákazníka nadřízený vyplnil Protokol o škodě, kde se podrobně popsala chyba pana Nepozorného, vyčíslila se výše škody a zaznamenalo se vyjádření pana Nepozorného ke vzniklé škodě. Ten svou chybu uznal. Následně se sešla Škodní komise, která do Zápisu škodní komise napsala, jak škoda vznikla, že škodu způsobil pan Nepozorný včetně jeho vyjádření ke škodě, že je konečná výše škody 30 000 Kč, a že závěr této škodní komise je ten, že firma Ferda tiskne vše bude po panu Nepozorném požadovat náhradu škody v plné výši, tj. 30 000 Kč.

Firma vyčíslila škodu ve výši 30 000 Kč. Průměrná hrubá mzda pana Nepozorného za poslední tři měsíce činila 22 000 Kč. Podmínka, kdy zaměstnavatel může po zaměstnanci nárokovat náhradu škody maximálně do 4,5 násobku hrubé mzdy (99 000 Kč), byla splněna.

Firma sepsala Žádost o náhradu škody, kterou předala panu Nepozornému. Pan Nepozorný vyplnil Hlášení škodní události pro svou Pojišťovnu, protože si jako zaměstnanec platil pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. V opačném případě (neměl by žádné takové pojištění) by náhradu škody musel svému zaměstnavateli uhradit ze svého.

Pojišťovna škodu zaregistrovala a po přezkoumání nároku, příčiny a vzniku škody, rozhodla o vyplacení náhrady škody firmě Ferda tiskne vše v plné výši (samozřejmě po odečtení spoluúčasti).

 

Příklad škody z pojištění odpovědnosti zaměstnance

Ve spolupráci se zástupkyní vedoucího správy pojištění a likvidace škod ERGO pojišťovny, paní Renatou Herlíkovou, jsme vám připravili další příklad škodní události z ERGO pojišťovny.

Příklad s vyhozeným hydraulickým válcem

valecPan Roztržitý je zaměstnancem firmy Ferda Mravenec. Pan Roztržitý dostal od svého nadřízeného za úkol v rámci servisních prací na technologickém stroji vyčistit vybrané části stroje. Pan Roztržitý požadované části rozebral a řádně vyčistil. Jenže při následné kompletaci stroje přehlédl hydraulický válec, který opomněl namontovat zpět. Ale to ještě nebylo to nejhorší. Při následném úklidu si pan Roztržitý nevšiml, že mezi věcmi určenými k odpadu je také nenamontovaný hydraulický válec. Všechny tyto věci včetně hydraulického válce pak vyhodil.

Chybějícího hydraulického válce si všiml mistr pan Kolečko až při kontrole následující den. To už byl ale odpad nenávratně odvezen a zlikvidován.

Pan Kolečko následně sepsal se svým vedoucím Hlášení o vzniku škody. Bylo nutné však urychleně objednat náhradní hydraulický válec. Konečná faktura dodavatele hydraulických válců byla vystavena na 35 000 Kč.

Firmě tedy vznikla škoda ve výši 35 000 Kč, protože montáž hydraulického válce provedl pan Roztržitý. Průměrná hrubá mzda pana Roztržitého za poslední tři měsíce činila 20 000 Kč. Podmínka, kdy zaměstnavatel může po zaměstnanci nárokovat náhradu škody maximálně do 4,5 násobku hrubé mzdy (90 000 Kč), byla splněna.

Firma sepsala Žádost o náhradu škody, kterou předala panu Roztržitému. Pan Roztržitý vyplnil hlášení škodní události pro svou pojišťovnu, protože si jako zaměstnanec platil pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. V opačném případě by náhradu škody musel svému zaměstnavateli uhradit ze svého.

Myslíte, že pojišťovna uplatnila výluku týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou zanedbáním předepsané obsluhy či údržby stroje?

Pojišťovna po přezkoumání škody, tuto výluku neuplatnila, protože se nejednalo o škodu při údržbě na samotném technologickém stroji (ale pouze na jeho odmontované součásti) a rozhodla o vyplacení náhrady škody firmě Ferda Mravenec v plné výši (samozřejmě po odečtení spoluúčasti)!

Poznámka: V tomto příkladu škody jsou uvedená jména a firma smyšlená a číselné hodnoty pozměněné.