ÚvodPro zprostředkovateleŘízení motorového vozidla

Řízení motorového vozidla

Důležitým faktorem, který nejvíce ovlivňuje cenu pojištění, je skutečnost, zda zaměstnanec řídí či neřídí motorové vozidlo během své pracovní činnosti. Zaměstnanec, který motorové vozidlo neřídí, má nižší sazbu než zaměstnanec, který motorové vozidlo řídí.

Pojišťovny pak při řízení motorového vozidla ještě rozlišují, zda je zaměstnanec řidičem z povolání (profesionální řidič). To je pro pojišťovny nejrizikovější skupina zaměstnanců a má také nejvyšší pojistnou sazbu. Některé pojišťovny proto tuto kategorii nesjednávají (např. ERGO nebo HALALI).

Pozor! Některé pojišťovny do této nejrizikovější skupiny (řidič z povolání) řadí i zaměstnance, kteří řídí motorové vozidlo více jak 50 % své pracovní doby. Dále do této skupiny pojišťovny řadí i skladníky či řidiče VZV.

V tabulce je uvedeno, jaká povolání zaměstnance pojišťovny zařazují do nejrizikovější skupiny (řidiče z povolání).

tabulkaoo

Generali Česká pojišťovna má řízení motorového vozidla volbou připojištění. K základnímu krytí lze připojistit řízení motorového vozidla s řidičským oprávněním pro skupinu B nebo řízení motorového vozidla s řidičským oprávněním pro všechny skupiny včetně strojů. Na rozdíl od ostatních pojišťoven, které mají řízení motorového vozidla až do výše sjednaného základního limitu pojistného plnění, tak Generali Česká pojišťovna řízení motorového vozidla připojišťuje na sublimit pojistného plnění. Tento sublimit je možné sjednat ve výši 50 000 Kč, 70 000 Kč, 100 000 Kč, 130 000 Kč, 150 000 Kč nebo 200 000 Kč.