ÚvodPro firmyJak má postupovat zaměstnavatel při zjištění škody

Jak má postupovat zaměstnavatel při zjištění škody

Způsobil vám váš zaměstnanec škodu? Budete tuto škodu na vašem zaměstnanci nárokovat? Zde zjistíte, jak postupovat, jaké dokumenty je třeba vyplnit, a také si tyto dokumenty můžete stáhnout.

Je váš zaměstnanec proti takové škodě pojištěn? Výborně, pomůžeme vám i s hlášením škodní události.

5 kroků, které je třeba udělat

Chcete dostát všem legislativním záležitostem? Pomůžeme vám.

1. krok - Sepište Hlášení o vzniklé škodě

Hlášení o vzniklé škodě zapisuje na příslušném formuláři ten zaměstnanec, který škodu zjistil. Nezapomeňte, že v Hlášení o vzniklé škodě musí být uvedeny následující údaje:

 • datum, čas a který zaměstnanec ohlásil škodu,
 • místo škody,
 • popis, jakým způsobem došlo ke škodě,
 • jaká věc byla poškozena.

Toto hlášení podepisuje zaměstnanec, který má oprávnění Hlášení o vzniklé škodě přijmout.

Nemáte takový dokument ve firmě k dispozici? Nevadí, vzor Hlášení o vzniklé škodě si můžete stáhnout níže.

Vzor dokumentu hlášení o vzniklé škodě

POZOR! Zaměstnanci, který vám způsobil škodu, musíte tuto skutečnost písemně oznámit do 1 měsíce ode dne, kdy jste zjistil, že škoda vznikla. 

2. krok - Sepište Protokol o škodě

Jakmile zjistíte, který zaměstnanec (či zaměstnanci, je-li jich více) škodu způsobil, neprodleně mu to oznamte. Se zaměstnancem (nebo zaměstnanci), který škodu způsobil, sepíše nadřízený (oprávněný) zaměstnanec Protokol o škodě. Nezapomeňte, že Protokol o škodě by měl obsahovat veškeré informace o této škodě:

 • kde a kdy škoda vznikla,
 • kdo a kdy ji nahlásil,
 • popis, jak škoda vznikla,
 • celková výše škody,
 • kdo škodu způsobil, u více zaměstnanců jejich podíl na škodě,
 • vyjádření zaměstnance(ů) ke škodě.

Tento Protokol o škodě podepisuje zaměstnanec, který škodu způsobil a zaměstnanec, který tento protokol vyhotovil.

Nemáte takový dokument ve firmě k dispozici? Nevadí, vzor takového Protokolu o škodě si můžete stáhnout níže.

VZOR Protokolu o škodě

3. krok – Svolejte Škodní komisi

Vypořádání náhrady majetkové a nemajetkové újmy (škody), kterou vám způsobil váš zaměstnanec, byste měl mít vymezené vnitřním předpisem firmy. Nevíte, jak má takový vnitřní předpis vypadat? Nevadí, podívejte se na náš .

Směrnice o projednávání škod

Máte-li vyplněné Hlášení o vzniklé škodě a Protokol o škodě, svolejte Škodní komisi.

Víte co je škodní komise? Škodní komise je poradní orgán, který projednává a posuzuje škodní případy a navrhuje uplatnění odpovědnosti vůči zaměstnancům, kteří způsobili zaměstnavateli škodu. Škodní komisi svolává její předseda. Máte-li zřízeny odbory, členem škodní komise je vždy minimálně jeden zástupce těchto odborů. Škodní komise ze svého jednání vyhotovuje Zápis škodní komise, který by měl obsahovat tyto informace:

 • seznam členů škodní komise,
 • informace o zaměstnanci, který škodu způsobil,
 • informaci o škodě – popis škody a poškozené věci, celková výše škody, kdo, kdy a komu byla škoda hlášena,
 • vyjádření zaměstnance odpovědného za vznik škody,
 • postup, jak byla škoda šetřena,
 • závěr škodní komise.

Tento Zápis škodní komise podepisují všichni zúčastnění členové komise včetně předsedy komise a zaměstnanec, který škodu způsobil.

Nemáte takový dokument ve firmě k dispozici? Nevadí, vzor Zápisu škodní komise si můžete stáhnout níže.

Vzor Zápisu škodní komise

4. krok – Vyhotovte Žádost o náhradu škody

Na základě závěru škodní komise vytvořte (nebo také ne, pokud zjistíte, že ke škodě nedošlo nebo že škoda nevznikla vaší společnosti) Žádost o náhradu škody, kterou prokazatelně doručte svému zaměstnanci, který škodu způsobil. Tato Žádost zaměstnavatele o náhradu škody je pak nedílnou součástí hlášení škodní události do pojišťovny. Teprve na základě takové žádosti máte podložený právní nárok na náhradu škody způsobenou vaším zaměstnancem.

Nemáte takovou žádost ve firmě k dispozici? Nevadí, vzor takové Žádosti zaměstnavatele o náhradu škody si můžete stáhnout níže.

VZOR ŽÁDOSTI O NÁHRADU ŠKODY

5. krok – Podejte na pojišťovnu Hlášení o škodní události

Způsobil vám váš zaměstnanec škodu zaviněným porušením povinnosti při plněních pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi?

Je váš zaměstnanec na toto riziko pojištěn platnou smlouvou?

Chcete být svému zaměstnanci nápomocen s vyplněním Hlášení škodní události?

Pokud jste na tyto otázky odpověděli ANO, sepsali jsme pro vás tento postup.

 • Aby váš zaměstnanec mohl uplatnit škodu ze svého pojištění, potřebuje mít od vás dokument (dopis), ve kterém vy, jako zaměstnavatel, uplatňujete nárok na náhradu škody. V tomto dokumentu by měly být uvedeny příčiny škody a požadovaná výše škody. Tento dokument musí být zaměstnancem podepsán, tzn, že s požadovanou náhradou škody souhlasí.
 • Dále připravte Kopii zaměstnancovy pracovní smlouvy.
 • Pokud vám zaměstnanec způsobil škodu na svěřené věci, připravte kopii Dohody o užívání této svěřené věci.
 • Připravte dále fotodokumentaci škody, doklady prokazující výši škody (faktury za opravu, účetní karty materiálu/dílů) a kopii zápisu o škodě (Zápis škodní komise).
 • Způsobil vám váš zaměstnanec škodu v souvislosti s řízením motorového vozidla? Pokud ano, tak budete potřebovat kopii jeho řidičského průkazu, kopii velkého technického průkazu daného vozidla a knihu jízd. Pokud se jedná o škodu způsobenou VZV, tak také připravte doklad o školení daného zaměstnance.

Formuláře nebo on-line hlášení škodní události na webových stránkách pojišťoven:

Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, ERGO pojišťovna, Generali Česká pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Pojišťovna VZP, Hasičská vzájemná pojišťovna, Halali pojišťovna

Pokud Hlášení škodní události za svého zaměstnance nechcete provádět, můžete se s důvěrou pro správné vyplnění obrátit na některého z našich pojišťovacích poradců.

Potřebujete poradit?

VOLEJTE +420 245 003 111

PIŠTE NA INSIA@INSIA.COM