ÚvodPro firmyPříklady škod

Příklady škod

Příklady škod, které vám může zaměstnanec způsobit porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, úmyslným jednáním proti dobrým mravům, nesplněním povinnosti k odvrácení škody, schodkem na svěřených hodnotách a ztrátou svěřených věcí.

Budete tuto škodu na vašem zaměstnanci nárokovat? Potřebujete vědět, jak postupovat, jaké dokumenty je třeba vyplnit? Klikněte na odkaz Jak má zaměstnavatel postupovat při zjištění škody.


Příklady škod

machi

Váš zaměstnanec např. zapomene dolít provozní kapalinu do strojního zařízení na výrobu zboží. To způsobí zadření stoje. Následná oprava vašeho strojního zařízení vás stála 250 000 Kč. Týdenní zastavení výroby připravilo vaši firmu o ušlý zisk ve výši 500 000 Kč. Průměrný měsíční výdělek zaměstnance, který škodu způsobil, činí 25 000 Kč hrubého (včetně odměn).

Byl zaměstnanec řádně proškolen na obsluhu daného strojního zařízení? Pokud ano, máte právo po něm vyžadovat škodu až do výš 4,5 násobku jeho hrubého měsíčního příjmu. V tomto případě max. 112 500 Kč.

Způsobil zaměstnanec škodu v opilosti nebo pod vlivem návykových látek? Pokud ano, máte právo po něm vyžadovat škodu na strojním zařízení v plné výši, tj v tomto případě 250 000 Kč.

Způsobil zaměstnanec škodu úmyslně? Nejprve tento úmysl musíte zaměstnanci prokázat, a pak po něm můžete požadovat plnou škodu na strojním zařízení včetně ušlého zisku, tj. 750 000 Kč.

Potřebujete poradit, jak máte dále postupovat? Klikněte zde


tiskarnaVáš zaměstnanec shodí stolní tiskárnu ze stolu tím, že zakopne o přívodní kabel. Oprava tiskárny vás stála 15 000 Kč. Průměrný měsíční výdělek zaměstnance, který škodu způsobil, činí 20 000 Kč hrubého (včetně odměn).

Po daném zaměstnanci máte právo vyžadovat plnou náhradu škody na opravu tiskárny, tj 15 000 Kč. (4,5 násobek hrubé mzdy je 90 000 Kč).

Nevíte jak postupovat při nároku náhrady škody po zaměstnanci? Klikněte zde


kladivoVáš zaměstnanec vám nahlásil ztrátu svěřeného příručního kladiva. Ztrátou příručního kladiva vám způsobil škodu ve výši 12 000 Kč.

Bylo příruční kladivo předáno vašemu zaměstnanci protokolárně? Pokud ano, máte právo tuto výši škody na vašem zaměstnanci nárokovat.

Nevíte jak postupovat při nároku náhrady škody?

Klikněte zde


vozikVáš zaměstnanec neopatrnou jízdou se zbožím na VZV narazil do vašeho regálu a poškodil nejen tento regál a zboží na něm, ale i převážené zboží. Škoda na regálu je 10 000 Kč, škoda na zboží v regálu je 70 000 Kč a škoda na převáženém zboží je 30 000 Kč. Průměrný měsíční výdělek zaměstnance, který škodu způsobil, činí 22 000 Kč hrubého (včetně odměn).

Měl daný zaměstnanec oprávnění řídit VZV? Pokud ano, máte právo na náhradu škody. Jakou výši škody po svém zaměstnanci můžete vyžadovat? V tomto případě je to 99 000 Kč (4,5 násobek hrubého měsíčního příjmu).

Nevíte jak postupovat při nároku náhrady škody po zaměstnanci?

Klikněte zde