ÚvodPro zprostředkovateleCo rozhoduje o ceně

Co rozhoduje o ceně

Co rozhoduje o ceně

Na našem pojistném trhu je struktura výpočtu pojistného u pojišťoven velmi podobná. Na výslednou cenu má vliv výše limitu pojistného plnění, územní rozsah, řízení motorového vozidla, povolání a také případné připojištění rozšíření krytí.

Limit pojistného plnění

Limit pojistného plnění by měl odpovídat 4,5 násobku hrubého průměrného měsíčního příjmu. Přičemž do průměrné hrubé mzdy se započítávají i odměny. Důležitým faktorem je také, zda sjednaný limit pojistného plnění se vztahuje na každou pojistnou událost nebo na všechny pojistné události během pojistného roku. Jak správně stanovit limit pojistného plnění najdete zde.

Řízení motorového vozidla

Důležitým faktorem, který nejvíce ovlivňuje cenu pojištění, je však skutečnost, zda zaměstnanec řídí či neřídí motorové vozidlo během své pracovní činnosti. Zaměstnanec, který motorové vozidlo neřídí, má nižší sazbu než zaměstnanec, který motorové vozidlo řídí.

Pojišťovny pak při řízení motorového vozidla ještě rozlišují, zda je zaměstnanec řidičem z povolání (profesionální řidič). To je pro pojišťovny nejrizikovější skupina zaměstnanců a má také nejvyšší pojistnou sazbu. Některé pojišťovny proto tuto kategorii nesjednávají. Koho pojišťovny považují za řidiče z povolání, najdete zde.

Povolání u většiny pojišťoven vliv na výslednou cenu pojištění nemá. Pouze Hasičská vzájemná pojišťovna a HALALI pojišťovna kategorizují jednotlivá povolání do rizikových skupin, které mají odlišnou cenu pojištění.

Spoluúčast

Dalším faktorem, který významně ovlivňuje cenu pojištění, je spoluúčast. Spoluúčast je odečítána od pojistného plnění u všech pojišťoven, které pojištění odpovědnosti zaměstnance z výkonu povolání samostatně jednávají. V tabulce jsou uvedeny spoluúčasti, které daná pojišťovna co rozhoduje o ceně

Připojištění

Některé pojišťovny nabízejí rozšíření svého základního pojistného krytí. Připojistit tak lze u některých pojišťoven

  • ztrátu svěřených věcí,
  • škody způsobené při používání služebního vozidla k soukromým účelům,
  • pokuty a penále,
  • vadnou manuální práci a chybnou obsluhu,
  • přepravu včetně nakládky a vykládky,
  • řízení pro řidičské oprávnění skupiny B,
  • řízení pro všechny oprávněné skupiny.

Více informací o možnostech připojištění najdete zde.

Územní rozsah

Územní rozsah nabízí některé pojišťovny v základním krytí pro Českou republiku a za příplatek nabízejí možnost rozšíření územního krytí na Evropu či celý svět. Jiné pojišťovny variabilitu v územním krytí neumožňují a mají územní rozsah pevně daný přímo v pojistných podmínkách. Již v základním krytí tak mají územní rozsah Evropu nebo přímo celý svět. Jaký územní rozsah jednotlivé pojišťovny nabízí, najdete zde.