ÚvodPro zprostředkovateleJak správně stanovit limit pojistného plnění

Jak správně stanovit limit pojistného plnění

Pojistník si výši limitu pojistného plnění stanoví vždy sám dle svého uvážení a potřeb!

Důležité je si uvědomit, že limit pojistného plnění by měl odpovídat maximální výši škody, kterou může zaměstnavatel požadovat od zaměstnance uhradit podle platných obecně závazných právních předpisů.

Limit pojistného plnění je také důležitý pro stanovení ceny pojistného.

Limit pojistného plnění by měl odpovídat 4,5 násobku hrubého průměrného měsíčního příjmu. Přičemž do průměrné hrubé mzdy se započítávají i odměny. V případě škody se pro stanovení horní hranice nároku zaměstnavatele na škodu počítá hrubý měsíční příjem za poslední tři měsíce před vznikem škody.

Příklad: Zaměstnanec má základní hrubý příjem 25 000 Kč. Způsobí-li zaměstnanec zaměstnavateli škodu např. 5. května do rozhodného období pro výpočet průměrného hrubého měsíčního příjmu se bude počítat hrubý příjem za měsíce únor, březen a duben (tj. 3 x 25 000 Kč = 75 000 Kč; Ø hrubý příjem činí 25 000 Kč). Maximální výše škody požadovaná zaměstnavatelem tak může být do výše 112 500 Kč. Bude-li mít zaměstnanec např. v březnové výplatě celoroční odměny (např. 50 000 Kč), výrazně se mu průměrný hrubý příjem zvýší (75 000 Kč + 50 000 Kč = 125 000 Kč; Ø hrubý příjem pak činí 41 667 Kč). Maximální výše škody požadovaná zaměstnavatelem tak může být až do výše 187 502 Kč. Rozdíl je v takovém případě 75 000 Kč!

Proto je stanovení výše odpovídajícího limitu pojistného plnění velmi důležité.

Důležitým faktorem pro výběr pojišťovny může být také vztah limitu pojistného plnění vůči pojistné události. U většiny pojišťoven se výše sjednaného limitu pojistného plnění (případně dvojnásobek) vztahuje na součet všech pojistných událostí nastalých během pojistného roku. Lze však sjednat i pojištění, kde sjednaný limit pojistného plnění se vztahuje na každou pojistnou událost. Jaký vztah limitu pojistného plnění k pojistné události pojišťovny mají ve svých pojistných podmínkách je uvedeno v tabulce.

tabulkai