ÚvodPro klientyCo rozhoduje o ceně

Co rozhoduje o ceně

Výpočet ceny pojištění za odpovědnost zaměstnance z výkonu povolání je u pojišťoven velmi podobná. Na výslednou cenu má vliv výše limitu pojistného plnění, řízení motorového vozidla, územní rozsah, povolání a také případné připojištění rozšíření krytí.

Limit pojistného plnění

Výši limitu pojistného plnění si stanovíte sám dle svého uvážení a svých potřeb. Vámi sjednaný limit pojistného plnění by však měl odpovídat 4,5 násobku hrubého průměrného měsíčního příjmu. Do této průměrné hrubé mzdy se započítávají i vaše případné odměny.

Jak správně stanovit limit pojistného plnění?

Uvědomte si, že limit pojistného plnění by měl odpovídat maximální škodě, kterou může zaměstnavatel po vás požadovat. Pokud způsobíte škodu, pro výpočet 4,5 násobku se počítá váš hrubý měsíční příjem za poslední tři měsíce před vznikem této škody. Pokud v tomto období dostanete od svého zaměstnavatele nějakou odměnu, tak tato odměna zvyšuje váš průměrný hrubý měsíční příjem a tím pádem se také zvyšuje i maximální výše škody (4,5 násobek), kterou po vás zaměstnavatel může vyžadovat.

Řízení motorového vozidla

Nejvíce ovlivňuje cenu pojištění to, zda řídíte či neřídíte motorové vozidlo během vaší pracovní činnosti. Pokud vůbec neřídíte motorové vozidlo, je výsledná cena vašeho pojištění velmi příznivá.

Pokud motorové vozidlo během své pracovní činnosti řídíte, je pro pojišťovnu důležité, zda jste řidič z povolání (profesionální řidič) nebo jen řídíte motorové vozidlo nepravidelně. Některé pojišťovny kategorii řidičů z povolání nesjednávají. A některé pojišťovny řadí i do kategorie řidičů z povolání skladníky a řidiče VZV.

Považují vás pojišťovny za řidiče z povolání?

Pokud své povolání najdete v níže uvedeném seznamu, řadí vás pojišťovny do kategorie řidičů z povolání.

Například řidič nákladního vozidla, autobusu, trolejbusu nebo tramvaje, strojvedoucí, řidič vysokozdvižných vozíků.

Pro některé pojišťovny je důležitá také informace, zda motorové vozidlo řídíte více jak ½ své pracovní doby.

Spoluúčast

Spoluúčast je částka, kterou si pojišťovna odečítá z výsledného plnění. Pojišťovny nabízí různé spoluúčasti. Zvolte si však takovou spoluúčast, která nejvíce odpovídá vašim představám, jak se podílet na vzniklé škodě. Čím nižší je spoluúčast, tím je cena pojištění vyšší.

Připojištění

Některé pojišťovny nabízejí rozšíření svého základního pojistného krytí. Připojistit tak lze u některých pojišťoven například:

  • ztrátu svěřených věcí,
  • škody způsobené při používání služebního vozidla k soukromým účelům,
  • pokuty a penále,
  • vadnou manuální práci a chybnou obsluhu,
  • přepravu včetně nakládky a vykládky,
  • řízení pro řidičské oprávnění skupiny B,
  • řízení pro všechny oprávněné skupiny.

Za tato připojištění si však u vybraných pojišťoven připlatíte. Více informací o jednotlivých připojištěních najdete zde.

Územní rozsah

Všechny pojišťovny mají v základním krytí Českou republiku. Některé mají přímo v základním kryté územní rozsah pro Evropu a některé dokonce celý svět. Jiné pojišťovny nabízejí možnost rozšíření územního krytí na Evropu či celý svět za příplatek k ceně pojištění.

Jaký územní rozsah zvolit?

Pro odpovídající volbu územního rozsahu přihlédněte k tomu, zda ve svém zaměstnání cestujete do zahraničí či máte pevné místo svého pracoviště. Máte-li pevné místo svého pracoviště, do zahraničí služebně necestujete, je pro vás naprosto dostačující územní rozsah Česká republika. Pokud jste řidič nákladního vozidla a pravidelně jezdíte po celé Evropě, volte si územní rozsah minimálně pro Evropu.

Potřebujete poradit?

VOLEJTE +420 245 003 111

PIŠTE NA INSIA@INSIA.COM