ÚvodPro klientyJaké jsou výluky?

Jaké jsou výluky?

Jak už to tak v pojištění bývá, každý typ pojištění má své výluky. Jsou to činnosti nebo věci, které pojišťovny nechtějí krýt.

Pojištění odpovědnosti za škodu má své standardní výluky, které mají ve svých pojistných podmínkách všechny pojišťovny. U žádné z našich pojišťoven si například nepojistíte škody způsobené:

  • Jadernou energií
  • Zářením všeho druhu
  • Válečnou událostí, vzpourou, nepokoji, teroristickým aktem, stávkou atd.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli neboli také pojištění odpovědnosti zaměstnance z výkonu povolání má své specifické výluky. Některé z nich najdete v pojistných podmínkách všech pojišťoven. Jsou to například škody způsobené:

  • Úmyslně nebo z hrubé nedbalosti
  • Po požití alkoholu nebo jiných omamných látek
  • Schodkem na svěřených hodnotách
  • Poškozením, zničením, pohřešováním, ztrátou, krádeží nebo loupeží svěřených hodnot
  • Převzetím odpovědnosti nad rámec stanovenými předpisy
  • Neuplatněním nebo prodlením s uplatněním práv.

Dále jsou výluky, které má většina pojišťoven ve svých pojistných podmínkách zahrnuty ale najdou se pojišťovny, které tyto výluky nemají nebo za připojištění tento rozsah kryjí.

Škody způsobené vyrobením vadného výrobku

U ČSOB Pojišťovny máte toto pojištěním kryto v případě nároku jiné osoby na náhradu škody po zaměstnavateli. Vyloučenu máte ale škodu, která vznikne pouze zaměstnavateli. To znamená, že škoda na vadném výrobku není pojištěna. Ostatní pojišťovny vadný výrobek nekryjí.

Škody způsobené vadně provedenou prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích

U Generali České pojišťovny si škody způsobené vadně provedenou prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích můžete připojistit. Více informací o tomto připojištění najdete zde.

U ČSOB Pojišťovny máte toto pojištěním kryto v případě nároku jiné osoby na náhradu škody po zaměstnavateli. Škoda, která vznikne pouze zaměstnavateli, není pojištěna. Ostatní pojišťovny vadně provedenou práci nekryjí.

Škody způsobené chybným zaměřením při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích

Tuto škodu si můžete pojistit pouze u Kooperativa, HVP a ČPP. ČPP však kryje max. do 10 % sjednaného limitu pojistného plnění.

Ostatní pojišťovny mají vyloučeno.

Škody způsobené pochybením při ekonomické nebo nákladové kalkulaci

Tuto výluku neuplatňuje Kooperativa, HVP, PVZP a ČPP. ČPP však kryje max. do 10 % sjednaného limitu pojistného plnění. Pokud je škoda způsobená při účetní, daňové nebo auditorské činnosti je pojištění kryto u pojišťoven ČSOBP, ERGO a GČP. Vyloučeny jsou ale všechny ostatní ekonomické nebo nákladové kalkulace.

Ostatní pojišťovny mají vyloučeno.

Škody způsobené pochybením při objednávce a rezervaci zájezdů a jiných akcí

Tuto výluku neuplatňuje Kooperativa, HVP, Halali a ČPP. ČPP však kryje max. do 10 % sjednaného limitu pojistného plnění. ČSOB Pojišťovna kryje jen vícenáklady, ne škodu na vlastní ceně zájezdů a také se nehradí prodlení a chybné kalkulace.

Ostatní pojišťovny mají vyloučeno.

Škody způsobené pochybením při stanovení ceny, objednávky zboží

Tuto výluku neuplatňuje Kooperativa, HVP a ČPP. ČPP však kryje max. do 10 % sjednaného limitu pojistného plnění. ČSOB Pojišťovna kryje jen chybně vystavené objednávky a škody s ní související; chybná kalkulace ceny krytá není.

Ostatní pojišťovny mají vyloučeno.

Škody způsobené na vozidle převzatém k opravě

Tuto výluku neuplatňuje Kooperativa, ČSOB Pojišťovna a PVZP. GČP v rámci připojištění kryje vadnou manuální práci a chybnou obsluhu.

Ostatní pojišťovny mají vyloučeno.

 Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit zde.

VOLEJTE +420 245 003 111

PIŠTE NA INSIA@INSIA.COM