ÚvodPro klientyPřipojištění

Připojištění

Některé pojišťovny nabízejí rozšíření svého základního pojistného krytí o připojištění. Za tato připojištění si však k základní ceně pojištění připlatíte.

Ztráta svěřených věcí

Některé pojišťovny ztrátu svěřených věcí zahrnují do základního rozsahu krytí, u některých pojišťoven si můžete tuto ztrátu svěřených věcí připojistit. Jsou však i pojišťovny, které vám tuto ztrátu svěřených věcí vůbec nezaplatí, protože ji mají ve výlukách.

Přímo v základním krytí najdete ztrátu svěřených věcí v pojistných podmínkách Kooperativa pojišťovny a Pojišťovny VZP. Kooperativa vám kryje tyto ztráty až do 30 000 Kč a PVZP až do 50 000 Kč. U těchto dvou pojišťoven si za ztrátu svěřených věcí nemusíte nic připlácet.

Připojistit ztrátu svěřených věcí si můžete u ERGO pojišťovny a Generali České pojišťovny. U ERGO si můžete vybrat limit 25 000 Kč, 50 000 Kč nebo 100 000 Kč, U GČP si můžete vybrat limit 10 000 Kč, 20 000 Kč nebo 40 000 Kč. Za toto připojištění se vám zvýší konečná cena pojištění.

Ztrátu svěřených věcí sice mají ve výlukách, ale v základním krytí máte u České podnikatelské pojišťovny a u ČSOB Pojišťovny pojištěno poškození nebo zničení těchto svěřených věcí.

Hasičská vzájemná pojišťovna a Halali pojišťovna mají ztrátu svěřených věcí ve výlukách.

Používání služebního vozidla k soukromým účelům

Máte-li se svým zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o využívání služebního motorového vozidla i k vašim soukromým účelům, je toto připojištění určené přímo vám. Způsobíte-li svému zaměstnavateli škodu na tomto vozidle při vaší soukromé jízdě (např. cestou na dovolenou), má zaměstnavatel právo náhradu této škodu po vás vyžadovat. Protože se tento nárok škody neřídí zákoníkem práce, většina pojišťoven nemá krytí této škody v pojistných podmínkách uvedené.

Toto rozšířené krytí si můžete připojistit pouze u ČSOB Pojišťovny a ERGO pojišťovny. Pokud řídíte motorové vozidlo, tak u Halali pojišťovny máte toto krytí přímo v základním rozsahu. Halali však plní jen do výše sjednané spoluúčastí havarijního pojištění, maximálně však 30 000 Kč.

Pokuty, penále

V základním krytí vám všechny pojišťovny kryjí škody, které způsobíte svému zaměstnavateli v souvislosti s uložením pokuty nebo penále v souvislosti s výpočtem daní, poplatků, pojistného na veřejné pojištění (zdravotní, sociální apod.) v důsledku jednání pojištěného při účetní činnosti.

Nestačí vám takové krytí?

Potom si sjednejte připojištění u Generali České pojišťovny, která vám pojistí pokuty a penále uložené vašemu zaměstnavateli na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu. Na pokuty a penále uložené správním orgánem za přestupky, které spácháte při provozu na pozemních komunikacích nebo v souvislosti s ním, se to však nevztahuje.

Pokud si toto připojištění sjednáte, můžete si vybrat limit 10 000 Kč, 20 000 Kč nebo 40 000 Kč.

Co je správní orgán:

  • například vláda, zastupitelstvo kraje a zastupitelstvo obce,
  • dále například Úřad vlády ČR, všechna ministerstva, Český úřad zeměměřický a katastrální, Energetický regulační úřad, Národní bezpečnostní úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, atd.

Vadná manuální práce a chybná obsluha

Tímto připojištěním si rozšíříte vaše krytí o škody způsobené zaměstnavateli vaší vadnou manuální prací nebo vaším pochybením při výkonu dozoru či dohledu u montáží, oprav, úprav a stavebních prací. Dále se vaše krytí rozšíří i o škody způsobené na věci, případně na díle, na kterém jste prováděl objednanou, zadanou či jinak požadovanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že jste ji vadně provedl. Dále se toto krytí vztahuje na škody způsobené vaší chybnou nebo chybně provedenou obsluhou či údržbou, nedodržením předepsané obsluhy, údržby nebo technologického postupu.

Pozor, pojištění se vám však nevztahuje na škody, které způsobíte vyrobením vadného výrobku a chybným zaměřením věci.

Toto připojištění si můžete sjednat pouze u Generali České pojišťovny na limit 10 000 Kč, 20 000 Kč nebo 40 000 Kč.

Ostatní pojišťovny mají vadnou manuální práci a chybnou obsluhu ve výlukách.

Přeprava, včetně nakládky a vykládky

Tímto připojištěním si rozšíříte vaše krytí o škody způsobené vašemu zaměstnavateli na věcech, které přepravujete dopravním prostředkem nebo pracovním strojem vám svěřenými zaměstnavatelem k plnění pracovních úkolů, včetně nakládky a vykládky.

Toto připojištění si můžete sjednat u Generali České pojišťovny na limit 10 000 Kč, 20 000 Kč nebo 40 000 Kč.

U Kooperativy pojišťovny a Pojišťovny VZP máte škody způsobené na věcech při přepravě zahrnuty přímo v základním krytí. Tuto škodu máte krytou ale jen v případě dopravní nehody, která musí být šetřena policií.

U ČSOB Pojišťovny a ERGO pojišťovny máte tyto škody zahrnuty v základním krytí jen v případě dopravní nehody šetřené policií, kdy zároveň dojde i k poškození jiných věcí.

Ostatní pojišťovny mají přepravu, včetně nakládky a vykládky ve výlukách.

Potřebujete poradit?

VOLEJTE +420 245 003 111

PIŠTE NA INSIA@INSIA.COM